EPR REFERENCIA FELTÖLTŐ PORTÁL

Üdvözli Önt az EPR referencia feltöltő oldala!

Erre az oldalra az NMHH Médiatanács Támogatási Program pályázati kiírásaiban megjelölt kötelezően feltöltendő referencia anyagokat lehet elhelyezni. Kérjük, az alábbi útmutatót szíveskedjék figyelmesen elolvasni és annak tartalma szerint eljárni.

A Támogatási Iroda összegyűjtötte a referencia műsorszámokkal kapcsolatos leggyakrabban előforduló, pályázat sikertelenségét okozó tartalmi hiányosságokat. Rögzítjük, hogy az alábbi összefoglaló csupán egy segédanyag, a pályázatnak továbbra is mindenben meg kell felelnie az ÁPF-ben és a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek.

 • A referencia műsorszám legyen összhangban a pályázati felhívás 2.2.2. B) 6. pont szerinti adásmenettel/műsortükörrel, melynek tartalmaznia kell a pályázati felhívás által előírt kötelező elemeket.
 • A referencia műsorszám érje el az adott műsortípusra vonatkozó minimum időtartamot a pályázati felhívás 6. pontjában meghatározottak szerint.
 • A referencia műsorszám tegyen eleget az adott műsortípus időpont szerinti beazonosíthatóságának a pályázati felhívás 6. pontjában meghatározottak szerint.
 • A referencia hírműsorszámban a vételkörzet sporteseményeit bemutató sporthír-blokk ne haladja meg a pályázati felhívás 6. pontjában meghatározott maximum időtartamot.


ÚTMUTATÓ

Az EPR Referencia Feltöltő Portál abból a célból jött létre, hogy az egyes pályázati eljárásokhoz szükséges referencia anyagok elektronikus úton történő benyújtását támogassa. A referencia anyagok feltöltéséhez a következő lépéseket kell elvégezni:

 1. Bejelentkezés
 2. Pályázati eljárás kiválasztása, referencia mappa létrehozása
 3. Referencia anyag(ok) feltöltése
 4. Referencia mappák véglegesítése
 5. A kötelezően csatolandó referencia fájl letöltése

A támogatott böngészők: Firefox Chrome

1

Bejelentkezés


Bejelentkezni a felső menüsáv Bejelentkezés menüpontjára való kattintással lehet.

Bejelentkezés menü

A Bejelentkezés menüpontra való kattintás után az oldal átirányít az Ügyfélkapus bejelentkezési portálra. Itt az Ügyfélkapu bejelentkezési adatok megadása szükséges.
Sikeres bejelentkezés után az oldal visszairányít a referencia anyag feltöltő portálra, ahol a Referencia mappáim menüpont töltődik be.

2

Pályázati eljárás kiválasztása, referencia mappa létrehozása

A Referencia mappáim oldalon lehet kiválasztani azon pályázati eljárást melyhez a referencia anyagot/anyagokat szeretnénk feltölteni.

Referencia mappáim oldal

Az oldal jobb felső sarkában található „plusz” gombra kattintva, egy legördülő lista jelenik meg, melyből a kívánt pályázati eljárást lehet kiválasztani. Kiválasztás után a legördülő sáv melletti „zöld pipa” gomb megnyomásával jön létre az a mappa melybe a referencia anyagokat lehet feltölteni. Egy mappába több referencia anyag tölthető fel. Amennyiben a legördülő sáv melletti „piros x” gombra kattintok, úgy megszakítom a mappa létrehozását.

Az aktuális pályázati kiírások alapján az alábbi pályázati eljáráshoz lehetséges referencia anyagot/anyagokat feltölteni:

 1. MTVA_radioallando2016
 2. MTVA_tvallando2016
 3. MTVA_escherkaroly2016_u

Új referencia mappa felvétele

3

Referencia anyag feltöltése

A referencia mappa létrehozása után lehet a referencia anyagot/anyagokat feltölteni. A létrehozott mappa az eljárás nevét, a határidőt, és a véglegesítés státuszát jelzi.

Referencia mappa

A referencia anyag/anyagok feltöltéséhez rá kell kattintani a mappára, mely elirányít arra az oldalra ahol a referencia anyagot/anyagokat fel lehet tölteni.

Az oldalon a menüben található az eljárás neve: MTVA_eljárás neve2016_3

 • Az oldal bal oldalán találhatók a következő gombok:
  • „vissza” gomb -> ezzel a gombbal lehet visszamenni a pályázati eljárások kiválasztása oldalra
  • „kuka” gomb -> ezzel a gombbal lehet törölni a referencia mappát és a hozzá tartozó referencia anyagot/anyagokat
  • „A kötelezően csatolandó referencia fájl letöltése” gomb -> ezzel a gombbal lehet a referencia mappa véglegesítése után az ellenőrző fájlt letölteni. A gomb csak akkor aktív, ha a referencia mappa véglegesítésre került.
 • Az oldal jobb oldalán találhatók a következő gombok:
  • „plusz” gomb -> referencia anyag feltöltése
  • „nyíl” gomb -> Feltöltött referencia anyagok véglegesítésére szolgál. Ezzel a gombbal lehet véglegesíteni kívánt referencia mappát.
Referencia mappa oldal fejléc

Referencia anyag feltöltéséhez a „plusz” gombra kell kattintani, majd saját gépről/adathordozóról fel lehet tölteni a video- vagy hanganyagot.

Referencia anyag feltöltése
Ezután a „zöld pipa”-ra kattintva a feltöltés elindul. Százalékos mutató jelzi, hogy hol tart a feltöltés. Amikor megjelenik a feltöltött referencia anyag az oldalon, akkor a feltöltés sikeres volt, de még nem végleges. Ez azt jelenti, hogy bármikor törölhető mindaddig, amíg nem lett a „referencia mappa véglegesítés” gombra kattintva.
Referencia anyag feltöltve

A referencia mappáknak két állapota lehetséges:

 1. VÉGLEGESÍTETT (véglegesített referencia mappák, melyekhez már az ANYK csatolmány letölthető)
 2. NEM VÉGLEGESÍTETT (még nem véglegesített, bármikor törölhető referencia mappa, még nincs letöltve az ANYK csatolmány)

A még nem véglegesített referencia mappák az EPR Referencia Feltöltő Portál becsukása, majd egy későbbi időpontban való megnyitása után is törölhetőek. Ebben az állapotban újak hozzáadása is lehetséges.
A törlés elvégezhető egyenként vagy tömegesen. Amennyiben az oldal bal oldalán található „kuka” gombra kattint, úgy teljes referencia mappa törlődik. Az egyenkénti törlést a mappákon található, ugyancsak „kuka” gombbal lehet elvégezni.

4

Referencia mappa véglegesítése

A referencia mappa véglegesítése a „referencia mappa véglegesítése” gombbal történik. A gombra kattintva egy ablak ugrik fel, mely megerősítést kér, hogy a referencia mappa véglegesítéséről. „Igen” gombra kattintva a referencia mappa véglegesítettnek számít, ezáltal a „kuka” gomb és a „plusz” gomb inaktívvá válnak. A „mégsem” gombra kattintva a véglegesítés megszakad, és lehet törölni, illetve új referencia anyagot feltölteni.

Referencia mappa véglegesítése

Az „A kötelezően csatolandó referencia fájl letöltése” gombra kattintva letöltheti, majd lementheti saját gépre vagy adathordozóra az ANYK csatolmányt. Erre azért van szükség, mert a pályázati kérelemhez szükséges a letöltött ANYK csatolmányt csatolni.

A kötelezően csatolandó referencia fájl letöltése

Ismertető az ANYK csatolmányról: a fájlok digitális aláírással rendelkeznek, informatikai rendszerek számára értelmezhető kódokkal. A fájl neve tetszőlegesen átnevezhető, de nem szükséges.